Zoom in วันที่ 30 เมษายน 2563 ประเด็น : จุดแข็งระบบสาธารณสุข


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา-อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


รายการย้อนหลัง :