Zoom in วันที่ 27 เมษายน 2563 ประเด็น : พณ.เปิด DBD Academy เปิดคอร์สพัฒนาธุรกิจออนไลน์


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


รายการย้อนหลัง :