ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ประเด็น : ชงรัฐใช้ยาแรงร้านขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า 20 ปีแล้วก่อเหตุ


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ


รายการย้อนหลัง :