ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ประเด็น : มาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ปธ.คกก.บูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินฯ ส.ว.


รายการย้อนหลัง :