Zoom in วันที่ 23 เมษายน 2563 ประเด็น : อุ้ม OTOP SMEs พลิกวิกฤตโควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์


รายการย้อนหลัง :