Zoom in วันที่ 21 เมษายน 2563 ประเด็น : พลังอาเซียน สู้ไวรัสมรณะโควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


รายการย้อนหลัง :