Zoom in วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ประเด็น : ปัดฝุ่น -หญ้าเนเปียร์- ผลิตไฟฟ้าชุมชน


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สุรพัฒน์ หมื่นศรีรัชต์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความร่วมมือสามฝ่าย โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อโรงไฟฟ้าชุมชน


รายการย้อนหลัง :