ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ประเด็น : สภาถกตั้ง กมธ.ศึกษาความเป็นไปได้การใช้กัญชาในไทย


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :