Zoom in วันที่ 16 เมษายน 2563 ประเด็น : สคบ.ฟันนักฉวยโอกาสหลอกขายสินค้า ช่วงโควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คุณสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)


รายการย้อนหลัง :