Zoom in วันที่ 15 เมษายน 2563 ประเด็น : ศธ.ลุยจัดการศึกษารูปแบบใหม่สู้โควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :8


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คุณธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครู และบุคคลากรทางการศึกษา


รายการย้อนหลัง :