Zoom in วันที่ 14 เมษายน 2563 ประเด็น : ส.ส.-ส.ว.ร่วมใจต้านภัยโควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คุณสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ


รายการย้อนหลัง :