Zoom in วันที่ 13 เมษายน 2563 : วิจัยเชิงระบบ เร่งตอบสนองสถานการณ์และเชื่อมข้อมูลวิจัยโควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


รายการย้อนหลัง :