Zoom in วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประเด็น : ฝ่าวิกฤติน้ำน้อย-บริหารจัดการน้ำแล้ง


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน


รายการย้อนหลัง :