Zoom in วันที่ 7 เมษายน 2563 ประเด็น : รัฐสภา พร้อมใจจับมือรัฐบาล ฝ่าวิกฤต COVID-19


จำนวนผู้เข้าชม :11


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :