ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประเด็น : สทนช.สร้างการรับรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำหวังบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


รายการย้อนหลัง :