ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 20 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : เปิดศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อเมาแล้วขับ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ


รายการย้อนหลัง :