Zoom in วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ประเด็น : อึ้ง!! เด็กประถมป่วยเบาหวาน-สถิติพุ่ง


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย


รายการย้อนหลัง :