ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 19 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลตั้งศูนย์ช่วยภัยแล้ง


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


รายการย้อนหลัง :