ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 18 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : ห้ามขายบุหรี่ซองแบบเก่ามีผลบังคับใช้


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ


รายการย้อนหลัง :