Zoom in วันที่ 17 มีนาคม 2563 ประเด็น : ทุ่มงบด่วน 20 ล้าน วิจัยไวรัสโควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :8


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)


รายการย้อนหลัง :