ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 17 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : สภาฯ ประชุม 3 วันรวด


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :