Zoom in วันที่ 16 มีนาคม 2563 ประเด็น : สวทช.ชู “รถเข็นรักษ์โลก” ยกระดับแม่ค้าอาหารริมทาง


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)


รายการย้อนหลัง :