ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 16 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : สกสว.สร้างโมเดลรับสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผอ.ภารกิจการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อชุมชนและพื้นที่ สกสว.


รายการย้อนหลัง :