Zoom in วันที่ 9 มีนาคม 2563 ประเด็น : เปิดมาตรการยกระดับคัดกรอง


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง


รายการย้อนหลัง :