Zoom in วันที่ 4 มีนาคม 2563 ประเด็น : ศธ.เล็งปลดแอก “หนี้สินครู”


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)


รายการย้อนหลัง :