Zoom in วันที่ 2 มีนาคม 2563 ประเด็น : วิธีเอาตัวรอดจาก โควิท-19


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย


รายการย้อนหลัง :