ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 12 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : ปรับลดงบฯ ฝึกอบรมสัมมนาไม่ขัด รธน.


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกอนุ กมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ


รายการย้อนหลัง :