Zoom in วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ประเด็น : ทบ.จับมือ “กรมธนารักษ์” บริหารธุรกิจทหาร


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์


รายการย้อนหลัง :