ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 10 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : ขั้นตอนตั้ง กมธ.ศึกษาแก้ไข รธน.


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :