Zoom in วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประเด็น : 2 ปี รัฐธรรมนูญ 2560 ถึงเวลาแก้ไข


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คุณอุดม รัฐอมฤต อดีตโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ


รายการย้อนหลัง :