ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 9 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพในสังคมไทย


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :คุณสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ประธาน อนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ วุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :