Zoom in วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประเด็น : งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคุณผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคประชาธิปัตย์


รายการย้อนหลัง :