Zoom in วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประเด็น : โจ๋ไทยกับวาเลนไทน์


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ปาลิณี ต่างสี ผู้ประสานงานเครือช่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และ ภาณุศาสตร์ ทองทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการมูลนิธิแพรทูเฮลท์


รายการย้อนหลัง :