ประเด็นเป็นข่าว 16 เมษายน 2564 ประเด็น ไทยปรับตัวขับขี่ปลอดภัยในเวทีโลก


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นิกร จำนง ปธ.เครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก


รายการย้อนหลัง :