Zoom In 12 เมษายน 2564 ประเด็น สสส. กางแผนรับมือความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.


รายการย้อนหลัง :