ประเด็นเป็นข่าว ประเด็น ส่องสาระสำคัญร่างกฎหมายประชามติ - กฎหมายยาเสพติด


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ.สุกิจ​ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :