ประเด็นเป็นข่าว 5 เมษายน 2564 ประเด็น แนะมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก


จำนวนผู้เข้าชม :6


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :จักรัตน์ พั้วช่วย ปธ.อนุ กมธ.พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


รายการย้อนหลัง :