Zoom In 2 เมษายน 2564 ประเด็น เปิดตัว บ้านเคหะสุขประชา เพื่อผู้มีรายได้น้อย


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :วีระศักดิ์ ขอบเขต

วิทยากร :ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ


รายการย้อนหลัง :