ประเด็นเป็นข่าว 2 เมษายน 2564 ประเด็น ศึกษาการจัดระเบียบไฟฟ้า


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :อัครเดช วงษ์พิทักษ์ รอง ปธ.กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารฯ


รายการย้อนหลัง :