Zoom In 1 เมษายน 2564 ประเด็น ลุ้นโหวตร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 7-8 เมษายนนี้


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :วีระศักดิ์ ขอบเขต

วิทยากร :สมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานกรรมการ กมธ.วิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ


รายการย้อนหลัง :