Zoom In 31 มีนาคม 2564 ประเด็น ข่าวดี ยารักษาโควิด 19 แบบกิน รักษาตัวที่บ้านได้


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :น.พ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ


รายการย้อนหลัง :