ประเด็นเป็นข่าว 30 มีนาคม 2564 ประเด็น เตรียมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 7- 8 เมษายน


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :