ประเด็นเป็นข่าว 29 มีนาคม 2564 ประเด็น เรียกร้องยกเลิกเก็บภาษีผ้าอนามัย


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ โฆษก กมธ. กิจการเด็กและเยาวชนฯ


รายการย้อนหลัง :