Zoom In 26 มีนาคม 2564 ประเด็น วัคซีนกับความหวังพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้


รายการย้อนหลัง :