ประเด็นเป็นข่าว 26 มีนาคม 2564 ประเด็น พร้อมเลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคมนี้


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


รายการย้อนหลัง :