Zoom In 24 มีนาคม 2564 ประเด็น ตรวจเช็กการขับเคลื่อนของ กก สมานฉันท์


จำนวนผู้เข้าชม :8


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.นพ.วันชัย วัฒนศักดิ์ โฆษกและที่ปรึกษากรรมการสมานฉันท์


รายการย้อนหลัง :