ประเด็นเป็นข่าว 23 มีนาคม 2564 ประเด็น เตรียมถกร่างพ.ร.บ. ออกเสียงประชามติ


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นพ. สุกิจ อัถโถปกรณ์


รายการย้อนหลัง :