ประเด็นเป็นข่าว 22 มีนาคม 2564 ประเด็น ทิศทางร่าง รธน.หลังตีตกวาระ 3


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ อดีตโฆษก กมธ.​ พิจารณาร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมฯ


รายการย้อนหลัง :