Zoom in 19 มีนาคม 2564 ประเด็น ลดกักตัว วัคซีนพาสปอร์ต


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย


รายการย้อนหลัง :