ประเด็นเป็นข่าว 17 มีนาคม 2564 ประเด็น คกก.สมานฉันท์เดินหน้าเปิดเวทีรังฟังความคิดเห็น


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมการสมานฉันท์


รายการย้อนหลัง :